بررسی تحلیلی "دجال" در منابع روایی شیعه
77 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : یونس غفاری پور
چکیده پژوهش پیش رو در صدد بررسی و تحلیل شخصیت دجال در منابع روائی شیعه است. دجال که در برخی از مجموعه‌های روائی شیعه به عنوان علامت ظهور مطرح شده است پیشینه ای به درازای تاریخ ادیان کهنی چون آیین یهود دارد. بازشناسی شخصیت دجال و نقش او در حوادث آینده وحال جهان، به خصوص ظهور دولت مهدی، می‌تواند علاوه بر روشن ساختن آموزه‌های صحیح شیعی، ما را بیش از پیش با منظومه معارف مهدوی آشناتر ونزدیک‌تر سازد. در این تحقیق پس از بررسی کلیات، تعاریف و مفاهیم به معرفی منابع و ارزیابی آنها می‌پردازیم و پس از آن احادیثی که در منابع روائی شیعه در خصوص دجال ذکر شده را مطرح نموده و به صورت کلی ارزیابی می‌نمائیم سپس خصوصیات دجال و وقایعی را که به دست او اتفاق می‌افتد مورد بررسی قرار داده و در فصول بعدی ، ضمن بیان نظرات دانشمندان فن در خصوص شخصیت دجال، به ارزیابی و تحلیل و بررسی عقلانی و عرفی این شخصیت و مصادیق احتمالی دجال می پردازیم. در این پژوهش نشان داده شده است که اولا دجال شخص خاصی نیست و یک نظام مخفی است که وجهی از آن در آخرالزمان فعالیت نا مشروع خود را علنی خواهد کرد؛ ثانیا آن‌که هدف اصلی دجال، از بین بردن بصیرت و به اغما بردن مؤمنان و مسلمانان است. کلید واژه‌ها: دجال، ضد مسیح، مهدی موعود، منابع شیعی