ادیان و مذاهب کرمان از ورود اسلام تا پایان دوران سلجوقیان
66 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : علی اعتصامی
چکیده ایالت کرمان از جمله سرزمین‌های ایران است که در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود،ادیان و فرقه‌های مختلف مذهبی در آن رواج و گسترش یافته است.ازآنجا که تاکنون پژوهشی جامع در این باره صورت نگرفته است، شناخت ادیان و فرق مختلف مذهبی این سرزمین پژوهشی همه جانبه و کامل را می‌طلبد. هدف از این پژوهش، بررسی علل و عوامل مؤثر در شکل‌گیری و گسترش فرق و مذاهب و نیز بررسی کارنامه علمی و عملی پیروان آنها در زمینه‌های مختلف از بدو وروداسلام تا پایان حکومت سلاجقه‌ی کرمان (583 هـ ق) است. روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع دست اول و محلّی در این زمینه می‌باشد که این خود براهمیت تاریخ محلی و منطقه‌ای نیز می‌افزاید.ایالت کرمان به دلیل دوری از مرکز خلافت و با داشتن ویژگی های طبیعی و انسانی اش، مأمنی برای حضور ادیان و مذاهب گوناگون بوده است. در این پژوهش ادیان و مذاهب وگروههای اسلامی همچون تشیع، تسنّن، خوارج و عرفا وصوفیه در ایالت کرمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برخلاف آنکه اهل سنت در کرمان دارای اکثریت بودند، پیروان فرق مختلف شیعه اعم از زیدیان، اسماعیلیان و امامیه نیز در کرمان سکونت داشتند و به عنوان یک اقلیت نیرومند در تحولات سیاسی،اجتماعی و فرهنگی دراین منطقه ایفای نقش کرده اند. کلیدواژه: فرق،مذاهب، تشیّع، تسنّن،خوارج، تصوف، زرتشتیان،کرمان.