نقش تقیه در تقریب مذاهب اسلامی
88 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : سارا کمیجانی
چکیده : این رساله، پژوهشی است پیرامون یکی از مهمترین و پر دغدغه ترین مفاهیم اسلامی یعنی تقیه و نقشی که می تواند در تقریب مذاهب اسلامی ایفا کند. با توجه به اینکه ریشه ی اصلی شبهات و ایرادات وارد شده بر پیکره تقیه که مهم ترین آن، یکی دانستن نفاق و غلو با تقیه است، به عدم تبیین و شناخت صحیح از مفهوم، خاستگاه، اقسام و جایگاه آن در عرصه های مختلف زندگی بر می گردد، لذا وظیفه کلی رساله، رسیدن به شناختی جامع و فراگیر نسبت به انواع تقیه به ویژه از جهت انگیزه و علت که به تقیه خوفی و مداراتی تقسیم می شود، می باشد و بدین جهت روش کتابخانه ای و جستجو در منابع کلامی، فقهی و اصولی، تاریخی، حدیثی، تفسیری و اخلاقی از هر دو فریقین را برگزیده است. در این راستا، مشخص خواهد شد که تقیه مداراتی در ابعاد ذیل و در سایه همگرایی و دوستی و احترام متقابل و اهتمام به مصالح مسلمین ، بیشترین سهم را در تحکیم وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی در جهان اسلام ایفا می کند: اعمال عبادی که بیشترین نمود آن در فریضه ی حج و نماز جماعت با اهل تسنّن و ثبوت هلال ماه است، اجتماعات اسلامی که به همزیستی و آشنایی مسلمین با یکدیگر می انجامد، رفتارهای اخلاقی و روابط نیکو، فعالیت های علمی و تبادل اطلاعات بین دانشمندان مسلمان و تدابیر نظامی که شکست ناپذیری در برابر دشمن مشترک و مستکبر را به ارمغان می آورد. بی تردید، تقیه خوفی نیز چه از مسلمانان (در صدر اسلام) و چه از کفار(در عصر حاضر) با تأمین امنیت در برابر تهدید و با ایجاد آرامش و حفاظت از افراد و اسرار، منتج به تقویت قوای انسانی و ایمانی و حفظ موقعیت جهان اسلام شده و با ایجاد فرصت برای حفظ جان فرهیختگان و بزرگان دینی، موجب افزایش نیروی مبلّغ معارف دینی گردیده و زمینه ی تبلیغ صحیح معارف شیعه در شهر های مختلف توسط دانش آموختگان مکتب اهل بیت علیهم السلام را، مهیا کرده است. و به این ترتیب به گونه ای در اتحاد بین مسلمین سهیم خواهد بود. کلید واژه ها: تقیه مداراتی، تقیه خوفی، تقریب مذاهب اسلامی، وحدت اسلامی