تاثیر علم کلام بر مورخین و تاریخ نگاری اسلامی در قرن چهارم هجری قمری.
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه
نام استاد/نام دانشجو : اسدی