عینیت در مطالعات تاریخی
50 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی » زمستان 1384 - شماره 3 » (18 صفحه - از 159 تا 176)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حصر‌گرایی روش شناختی به پیامدهایی همچون نفی اعتبار و عینیت از شاخه‌های علوم انسانی منجر می‌شود. بررسی تردیدها و شبهات پیرامون عینیت در مطالعات تاریخی و تاریخ‌نگاری و تلقی معاصر از علم به عنوان زمینه ساز این نوع تردیدها روشن می‌کند که این تلقی از استقراء و عینیت با تعصب و افراط در آمیخته است و آنگونه که تصور می‌شود هیچ علمی عینی نیست. چگونگی دخالت ذهنیت و التزام شخصی در قلمرو علوم اجتماعی و مطالعات تاریخی در نهایت به این نتیجه رهنمون می‌گرداند که تاریخ نیز مانند دیگر علوم در برزخی از عینیت و ذهنیت قرار دارد، هرچند در رتبه دیگر علوم نیست. از آنجا که مطالعات تاریخی نقش عمده‌ای در تحلیل مسایل کلامی دارد، طرح این مساله می‌تواند یکی از مبانی کلامی را به چالشبخواند. کلید واژه‌ها ذهنیت، علوم انسانی، مطالعات تاریخی، عینیّت بین الاذهانی‌، حصر‌گرایی روشی.